ขายเสื้อกาวน์สำหรับใช้ในงานโรงพยาบาล (ชุดกาวน์แพทย์) ชุดเสื้อกาวน์ทำด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันการซึมผ่านของเหลว และเชื้อแบคทีเรียในห้องผ่าตัด หรือแยกกักผู้ป่วย สวมใสสบายและสามารถนึ่งฆ่าเชื้อโรคเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีให้เลือกหลายแบบ หลายไซส์ หลากสี ดีไซน์สวย ตามแบบที่ท่านต้องการ พร้อมบริการปัก และสกรีนชื่อ หรือโลโก้ เสื้อกาวโรงงาน เสื้อกาวสำหรับไลน์ผลิต เสื้อกาวน์เภสัช เสื้อกาวน์ เสื้อกาวน์แพทย์ เสื้อกาวน์สาธารณสุข เสื้อกาวทันตแพทย์ เสื้อกาวแลป ทางการแพทย์ก็ได้มีการนำเสื้อกาวน์มาปรับเปลี่ยน จนกลายมาเป็นเครื่องแบบ อันได้มาตรฐานสำหรับแพทย์ โดยผ้าสีขาวเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกใช้ให้มาทำเป็นเสื้อกาวน์แพทย์ เนื่องจากสีขาวตามหลักสากลรวมทั้งตามความรู้สึกของผู้พบเห็น มันเป็นสัญลักษณ์อันแสดงให้เห็นถึงความสะอาด , บริสุทธิ์ , ปลอดภัย แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ใช่แพทย์ทุกสาขา

Our Privacy Notice has been updated to explain how we use cookies, which you accept by continuing to use this website. To withdraw your consent, see Your Choices.