Ubezpieczenie Na Wyjazd Do Norwegii Jak Przygotować Się Do Wyprawy?

Rennicki – widzę ze masz wątpliwości czy za granicą czy w Polsce spędzić urlop. Może się przydać, żebyś nie musiał z własnej kieszeni płacić komuś za to, że na przykład w czasie gry w siatkówkę plażową popchnąłeś go i skręcił kostkę albo że nie wyhamowałeś i połamałeś mu żagiel od deski windsurfingowej. Ważne, abyśmy sprawdzili, co wchodzi w jego skład – czy jest przewidywana opieka nad dziećmi (jeśli wyjeżdżamy wraz z rodziną), czy pokrywają koszty noclegu (gdybyśmy na przykład ulegli wypadkowi w trasie) bądź wynajęcia samochodu zastępczego (jeśli nasze auto byłoby niezdolne do dalszej jazdy). Rozszerza objęte ubezpieczeniem koszty leczenia, również na choroby przewlekłe.

Nie ma takiej potrzeby, wypadki zaistniałe na nartach objęte są ochroną w ramach standardowej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Rzeczpospolitej. Chorwacja podpisała z Polską umowę ubezpieczeniu społecznym, w związku z czym Polacy nie ponoszą kosztów opieki medycznej udzielanej w nagłych wypadkach, pod warunkiem że posiadają wymagane zaświadczenie prawie do korzystania z opieki zdrowotnej (warto nie zapytać w polskim NFZ). Za granicę wyjeżdżamy jednak na znacznie krótszy czas – najczęściej jednego lub dwóch tygodni. Wtedy dzięki Assistance możemy zamówić tłumacza, zadzwonić na infolinię i poprosić pomoc np. przy awarii koła.

Jeśli zależy Ci na bezpłatnym transporcie do domu w przypadku poważnego zachorowania lub odniesienia poważnych obrażeń w wypadku podczas pobytu w innym kraju UE, warto wykupić osobne ubezpieczenie. W momencie utraty przytomności nie mamy wpływu na to do jakiej placówki zabierze nas ratownik w przypadku krajów gdzie tak to nazwę panuje system w połowie prywatnej opieki zdrowotnej. Ubezpieczenie długoterminowe można opłacać również w systemie rat miesięcznych.

Assistance i pokrycie kosztów leczenia Jeżeli podczas podróży zdarzy Ci się zachorować lub ulec nieszczęśliwemu wypadkowi, zapłacimy za Twoją opiekę zdrowotną (. za wizyty lekarskie, badania krwi, RTG, EKG, USG, leczenie w szpitalu, leczenie stomatologiczne w razie ostrych stanów zapalnych, napraw lub zakupu okularów i protez). Stolica kusi wieloma atrakcjami: zamkiem, stocznią narciarską (na której znajduje się punkt widokowy), różnorodnością pubów i restauracji. Przerwać wyjazd i wcześniej wrócić do kraju – zwrócimy Ci koszty podróży do kraju oraz inne koszty związane z przerwaną podróżą (np. Tyle że takiego ubezpieczenia nie wykupimy jak Assistance tylko na czas urlopu.

Praca fizyczna to wykonywanie wszelkich prac, które zwiększają ryzyko powstania szkody, a w szczególności czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych, pracy na wysokościach, remontowo-budowlanych, pracy w transporcie, w rolnictwie, pod ziemią, w hutnictwie, prace w usługach gastronomicznych. W przypadku AXA DIRECT ubezpieczenia Assistance w wersji MIDI EUROPA lub MAXI EUROPA działają na terenie geograficznej Europy, z wyjątkiem Polski oraz krajów byłego ZSRR. Bardzo istotne jest, aby przed wyjazdem za granicę sprawdzić ważność naszych polis – w szczególności OC (oraz Zielonej Karty).

Our Privacy Notice has been updated to explain how we use cookies, which you accept by continuing to use this website. To withdraw your consent, see Your Choices.