EVBN là Mạng lưới kinh doanh EU-Việt Nam. Đây là một dự án được đồng tài trợ bưởi Liên Minh Châu Âu và được thành lập vào cuối năm 2013. Mục địch cốt lõi của EVBN là hỗ trợ các công ty Châu Âu, Đặc biệt là các công ty Châu Âu vừa và nhỏ để phát triển kinh doanh tại Việt Nam.
15th floor, The Landmark, 5B Ton Duc Thang, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel.: +84 (0)8 3823 9515, Fax: +84 (0)8 3823 9514
Email: [email protected]

https://evbn.org/

https://www.youtube.com/channel/UC4OpXut5ZNkqvyWdhPtT1Gw/about

https://www.facebook.com/pg/evbnvn/about/?ref=page_internal

https://www.linkedin.com/in/h%E1%BA%A3o-v%C5%A9-83a3a7172/

https://twitter.com/00742479160

https://www.instagram.com/evbnvn/

https://www.reddit.com/user/evbn

Our Privacy Notice has been updated to explain how we use cookies, which you accept by continuing to use this website. To withdraw your consent, see Your Choices.