ساخت تیزر تبلیغاتی ارزان یک گزینه مناسب برای کسب و کارهایی که بودجه زیادی برای کلیپ تبلیغاتیشون ندارند می باشد. عکاسی صنعتی از فرش مخصوص فروشندگان فرش که میخواهند نقش و نگار فرش را از زاویه خاص به مشتریا نشان دهند. اگر تمایل دارید تا از کسب و کارتان کلیپ تبلیغاتی صنعتی تهیه شود، موسسه طلوع فیلم این خدمات را ارائه می دهد.

 

Making a cheap advertising teaser is a good option for businesses that don’t have a lot of money to clip their ads. Industrial carpet photography for carpet sellers who want to show customers the role and picture of carpet from a particular angle. If you would like an industrial advertising clip for your business, Tolo Film offers this service.

Our Privacy Notice has been updated to explain how we use cookies, which you accept by continuing to use this website. To withdraw your consent, see Your Choices.